Przetargi - archiwum (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowosielcu

Numer ogłoszenia: 285956 - 2013; data zamieszczenia: 22.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie I: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" Zadanie II: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii- roboty dodatkowe".

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuję o wyniku postępowania na Zadanie I: &bd

Przetarg - Zadanie nr II. 3 Budowa sieci wodociągowej w Nisku na Os. Barce - etap V

Numer ogłoszenia: 2013/S 133-229518; data zamieszczenia: 11.07.2013 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Dostawa sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół w Nr 3 w Nisku w ramach programu COMENIUS

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Dostawa sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół w Nr 3 w Nisku w ramach programu COMENIUS I. Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, ul. Kościuszki 1a, 3