Gmina i Miasto Nisko

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą: Wykonanie 4 szt. tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Mobilny MOF Stalowej Woli”

Przetargi

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W imieniu Gminy i Miasta Nisko, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą: Wykonanie...

czytaj więcej o Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą: Wykonanie 4 szt. tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Mobilny MOF Stalowej Woli” »

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.38.2019: Budowa ul. Jaworowej w Nisku wraz z robotami towarzyszącymi

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa ul. Jaworowej w Nisku wraz z robotami towarzyszącymi. Termin skladania ofert: 30.08.2019 r. godz. 11:30

czytaj więcej o Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.38.2019: Budowa ul. Jaworowej w Nisku wraz z robotami towarzyszącymi »

Realizacja: IDcom.pl