Przetargi - archiwum (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Wolina

Numer ogłoszenia: 397288 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Zadanie I: Aktualizacja dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w Wolinie, gm. Nisko, w zakresie oceny oddziaływania na środowisko Zadanie II: Aktualizacja dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi, gm. Nisko, w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

Numer ogłoszenia: 388524 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania:...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kompleksowe utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630. W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wy

Przetarg - Remont nawierzchni dróg i chodników położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II

Numer ogłoszenia: 381504 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...