Przetargi - archiwum (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowosielcu

Numer ogłoszenia: 504530 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...