Przetargi - archiwum (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.55.2016: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Nisko

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Nisko.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.56.2016 : „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Nisko w zakresie podniesienia standardów wychowania przedszkolnego i tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym” - sprzedaż i dostawa wyposażenia do Przedszkola Nr 2 w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy i Miasta Nisko w zakresie podniesienia standardów wychowania przedszkolnego i tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym” - sprzedaż i dostawa wyposażenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.54.2016: „Dostawa gazu dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: „Dostawa gazu dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych”.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.55.2016: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Nisko.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.54.2016: Dostawa gazu dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Dostawa gazu dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.53.2016: Remont drogi gminnej nr 102500R - ul. Pszenna w km 0+000 - 0+345 w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont drogi gminnej nr 102500R - ul. Pszenna w km 0+000 - 0+345 w Nisku.

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Zapytanie ofertowe na zadanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. Termin składania ofert: 01.12.2016 r. godz. 12:00

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.53.2016: Remont drogi gminnej nr 102500R - ul. Pszenna w km 0+000 - 0+345 w Nisku

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Remont drogi gminnej nr 102500R - ul. Pszenna w km 0+000 - 0+345 w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.271.54.2016 Dostawa gazu dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa gazu dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.52.2016: „Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych”

Informacja o wyborze jakorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych”.