Przetargi - archiwum (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.1.62.2019 Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby Przedszkola Nr 3 w Nisku

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn: Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby Przedszkola Nr 3 w Nisku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.46.2019 „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko ulica Zasanie.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko ulica Zasanie.

Powiadomienie o wyborze oferty z zapytania ZP.271.1.64.2019 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Powiadomienie o wyborze zapytania ofertowego pn: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.44.2019 „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Nisko”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i Miasta Nisko.

Powiadomienie o wyborze oferty z zapytania ZP.271.1.62.2019 Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby Przedszkola Nr 3 w Nisku

Powiadomienie o wyborze zapytania ofertowego pn: Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby Przedszkola Nr 3 w Nisku

Powiadomienie o wyborze oferty z zapytania ZP.271.1.63.2019 Wycinka drzew na mieniu gminnym 2019

Powiadomienie o wyborze oferty z Zapytania ofertowego pn: Wycinka drzew na mieniu gminnym 2019.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.47.2019 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8 254 972 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Nisko.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8 254 972 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Nisko.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.48.2019 „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2019/2020”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2019/2020 w Części nr 3 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Zarzecze.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.48.2019 pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2019/2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2019/2020. w Części nr 4 - Zimowe utrzymanie dróg na sołectwa Nowosielec.