Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
127/2019 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Karta informacyjna F-3 2019 dla podstawowego opracowania ekofizjograficznego
Rozbudowa cmentarza w Racławicach
nie dotyczy
126/2019 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów Karta informacyjna F-2 -Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne
Rozbudowa cmentarza w Zarzeczu
nie dotyczy
125/2019 Prognozy oddziaływania na środowisko Opracowanie ekofizjograficzne dla rozbudowy cmentarza w Nisku
Karta informacyjna F-1 2019
PPB.6730.87.2017
124/2019 Wnioski o wydanie decyzji Karta informacyjna formularz A1/2019 PPB
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zbiornika wodnego w Zarzeczu rejon ul.Gozdowej i Mickiewicza
PPB.6730.84.2019
123/2019 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Karta Informacyjna-Formularz C-2/2018
Projekt IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy i Miasta Nisko
nie dotyczy
122/2019 Prognozy oddziaływania na środowisko Karta informacyjna-Formularz F-3 2018
Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu IV zmiany studium
nie dotyczy
121/2018 Polityki, strategie, plany lub programy MPZP uchwalony uchwałą Nr LIII/417/18 z dnia 13.09.2018r. Nowosielc produkcyjno-usługowy gm. Nisko
Dz.U.Woj.Podkarpackiego 5.10.2018r. poz. 4158
nie dotyczy
120/2018 Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów F2 -PPB 2018-Karta informacyjna-dla opracowania ekofizjograficznego
Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego dla zbiornika Podwolina
nie dotyczy
119/2018 Decyzje Formularz B2/2018 PPB Karta informacyjna dla decyzji celu publicznego nr 35/2018
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu Nisko, Racławice
PPb.6733.1.31.2018
118/2018 Decyzje Formularz B1/2018PPB-karta informacyjna dla decyzji celu publicznego PPB.6733.1.27.2018
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i wodociągu w msc Zarzecze ul.Szoje i Krzeszowska
PPb.6733.1.27.2018