Przetargi - archiwum (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Zadanie nr I Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla grupy niemowlęcej żłobka w Nisku utworzonych w latach 2011-2012 poprzez remont bieżący budynku wraz z doposażeniem Zadanie nr II Wykonanie izolacji ścian piwnic.

Numer ogłoszenia: 357748 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Kompleksowe utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko

Numer ogłoszenia: 346928 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania: ...

Wynik postępowania dowóz uczniów niepełnosprawnych

ZO.I.341.9.2013 Nisko, dnia 26.08.2013 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Nisko

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuję o wyniku postępowania na zadanie pod nazwą: