Przetargi - archiwum (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie - Wykonanie piłkochwytu na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Nisku

Nisko, dnia 4 marca 2013r. ZO.I.223.1.2013 Ogłoszenie Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku informuje, że na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) planuje wykonanie...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Urząd Gminy i Miasta Nisko w latach od 2013 do 2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępow

Przetarg - Wykonanie wentylacji mechanicznej, wyciągowej w kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Zarzeczu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie wentylacji mechanicznej, wyciągowej w kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Zarzeczu Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, ul. Kościuszki 1a,

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Nisko, Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko II. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. III. Przedmiot zamówienia: &nbs

Przetarg - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze - etap IV i V.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Plac Wolności 14 37-400 Nisko Sekretariat tel. (015) 8415-643 Fax (015) 8415-630 Strona internetowa: www.nisko.pl mail: rg@nisko.pl Godziny urzędowania Urzędu Gminy i Miasta Nisko – poniedziałek-piątek, godz. 7:30 -15:30

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowosielec i Kończyce

Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowosielec i Kończyce Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w pos

Przetarg - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku na osiedlu Malce - VI etap

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Plac Wolności 14 37-400 Nisko Sekretariat tel. (015) 8415-643 Fax (015) 8415-630 Strona internetowa: www.nisko.pl mail: rg@nisko.pl Godziny urzędowania Urzędu Gminy i Miasta Nisko – poniedziałek-piątek, godz. 7:30 -15:30

PRZETARG – „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko”

PRZETARG – „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko” Numer ogłoszenia: 2013/S 031-049167 Zamawiający Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. Podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415520, faks 015 8415 630. Uwaga Wszystkie zmiany specyfi

PRZETARG: „Sprzedaż i dostarczenie artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy i Miasta w Nisku”

PRZETARG – „Sprzedaż i dostarczenie artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy i Miasta w Nisku” Numer ogłoszenia: 21637 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowią

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Urząd Gminy i Miasta Nisko w latach od 2013 do 2015

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Urząd Gminy i Miasta Nisko w latach od 2013 do 2015 Numer ogłoszenia: 19151 - 2013; data zamieszczenia: 06.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: