Przetargi - archiwum (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Numer ogłoszenia: 260050 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku

Uwaga!! Zmiany!! Przetarg: Zadanie I: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Zadanie II: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - roboty dodatkowe Numer ogłoszenia: 118055 - 2013; data

Przetarg nieograniczony na ułożenie kostki brukowej przy budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu

Nisko, dnia 26 czerwca 2013r. ZO.I.341.5.2013 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Ułożenie kostki brukowej przy budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu I. Nazwa i adres Zamawiającego Zespół Ob

Przetarg - Roboty remontowo malarskie w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu

Nisko, dnia 26 czerwca 2013r. ZO.I.341.4.2013 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Roboty remontowo malarskie w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu I. Nazwa i adres Zamawiającego Zespół Obsługi Ekonomiczno

Przetarg – Rozbudowa, remont i doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych i Domu Kultury w Zarzeczu oraz zagospodarowanie centrum miejscowości – II część - dostawa wyposażenia

Numer ogłoszenia: 105659 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Rozbudowa, remont i doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych i Domu Kultury w Zarzeczu - część I -roboty budowlane.

Numer ogłoszenia: 80785 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Remont nawierzchni dróg, chodników, utwardzenie powierzchni gruntu na terenie Gminy i Miasta Nisko etap I

Numer ogłoszenia: 92497 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.