Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.9.2020 „Przebudowa dróg gminnych – ul. Żurawia w Nisku i drogi położonej na dz. nr ewid. 463, 531/5 w Racławicach”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z postepowania pn: Przebudowa dróg gminnych – ul. Żurawia w Nisku i drogi położonej na dz. nr ewid. 463, 531/5 w Racławicach.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.18.2020 „Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko"

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko"

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.11.2020 Przebudowa dróg gminnych – ul. Bukowina w Zarzeczu i drogi położonej na dz. nr ewid. 719/21 w Zarzeczu

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Przebudowa dróg gminnych – ul. Bukowina w Zarzeczu i drogi położonej na dz. nr ewid. 719/21 w Zarzeczu"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Rewaloryzacja zabytkowego ParkuMiejskiego w Nisku obejmującadwa zadania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku obejmująca dwa zadania: Zadanie 1 – Realizacja infrastruktury ograniczającej degradację siedliska przyrodniczego oraz służącej edukacji przyrodniczej. Zadanie 2 – Utwardzenie powierzchni grunt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.8.2020 „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.9.2020 Przebudowa dróg gminnych – ul. Żurawia w Nisku i drogi położonej na dz. nr ewid. 463, 531/5 w Racławicach

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Przebudowa dróg gminnych – ul. Żurawia w Nisku i drogi położonej na dz. nr ewid. 463, 531/5 w Racławicach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.5.2020 „Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2020 roku”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2020 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.6.2020 „Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: "Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu"

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.7.2020 Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowej (odcinek ABC) oraz drogi poprzecznej (odcinek DBE) w Nisku

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Budowa dróg gminnych – ul. Konwaliowej (odcinek ABC) oraz drogi poprzecznej (odcinek DBE) w Nisku