Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie I: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" Zadanie II: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Nisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii- roboty dodatkowe".

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Nisko

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko,

Plac Wolności 14 ,

37-400 Nisko, woj. podkarpackie,

tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630,

niniejszym informuję o wyniku postępowania na Zadanie I: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2  w Nisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" Zadanie II: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2  w Nisku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii- roboty  dodatkowe".

Wybrano ofertę:

ZRB KOREM Kazimierz Koc Spółka Jawna

37-430 Jeżowe

Jeżowe 701

Cena oferty - 1 164 521,10 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i posiada najkorzystniejszą cenę.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

ZRB  KOREM Kazimierz Koc Spółka  Jawna

Jeżowe 701

37-430 Jeżowe

(1)

  100,00

  100,00

1

Firma ZGODA - Zbigniew Niezgoda

ul. Rejtana 3

35-310 Rzeszów

(2)

  83,53

  83,53

1

Usługi Remontowo Budowlane Eugeniusz Drabik

Jeżowe 789a

37-430 Jeżowe

(3)

  76,33

  76,33

W toku postępowania nie została odrzucona żadna oferta oraz nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy.

 

 

 

 

Nisko dnia: 2013-07-19

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zamówienia Publiczne
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Smoła
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lipca 2013 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1228
19 lipca 2013 13:06 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu.