Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.11.2020 „Przebudowa dróg gminnych – ul. Bukowina w Zarzeczu i drogi położonej na dz. nr ewid. 719/21 w Zarzeczu”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Przebudowa dróg gminnych – ul. Bukowina w Zarzeczu i drogi położonej na dz. nr ewid. 719/21 w Zarzeczu

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.18.2020 Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: "Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko".

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.15.2020 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku"

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetragu nieogranicoznego pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku".

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.16.2020 „Remont odcinka drogi gminnej publicznej nr 102549R ul. Słowackiego i drogi gminnej publicznej nr 102550R ul. Sportowej w miejscowości Nisko"

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Remont odcinka drogi gminnej publicznej nr 102549R ul. Słowackiego i drogi gminnej publicznej nr 102550R ul. Sportowej w miejscowości Nisko.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.14.2020 Utwardzenie placu położonego na działce nr 3396 w Nisku

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Utwardzenie placu położonego na działce nr 3396 w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.13.2020 „Dostawa i montaż źródeł ciepła obejmująca demontaż dotychczasowego źródła ciepła i montaż 142 szt. kotłów gazowych"

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa i montaż źródeł ciepła obejmująca demontaż dotychczasowego źródła ciepła i montaż 142 szt. kotłów gazowych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 r. przez Gminę i Miasto Nisko.