Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.37.2020 pn: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nisko na dz. o nr ewid. 1032/62

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nisko na dz. o nr ewid. 1032/62

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.32.2020 pn: Dostawa i montaż źródeł ciepła obejmująca demontaż dotychczasowego źródła ciepła i montaż 16 szt. kotłów na ekogroszek w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Dostawa i montaż źródeł ciepła obejmująca demontaż dotychczasowego źródła ciepła i montaż 16 szt. kotłów na ekogroszek w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.33.2020 pn: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania pn: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.36.2020 pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.33.2020 pn: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Nisko

Powiadomienie o unieważnieniu zapytania ZP.271.1.20.2020 Zakup i dostawa 35 sztuk przenośnego komputera osobistego typu laptop w ramach projektu „Zwiększenie efektywności nauki zdalnej uczniów z terenu Gminy i Miasta Nisko"

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn: Zakup i dostawa 35 sztuk przenośnego komputera osobistego typu laptop w ramach projektu „Zwiększenie efektywności nauki zdalnej uczniów z terenu Gminy i Miasta Nisko

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.25.2020 pn: Dostawa i montaż kotłów na biomasę oraz zbiorników c.w.u. w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Dostawa i montaż kotłów na biomasę oraz zbiorników c.w.u. w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 r. przez Gminę i Miasto Nisko.