Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.4.2020 „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Grądy w Nisku w km od 0+807,56 do km 0+950,06”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Grądy w Nisku w km od 0+807,56 do km 0+950,06.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.3.2020 „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Wańkowicza w Nisku w km od 0+306,50 do km 0+622,60”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetragu nieogranicoznego pn: Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Wańkowicza w Nisku w km od 0+306,50 do km 0+622,60

Powiadomienie o wyborze oferty z zapytania ZP.271.1.67.2019 Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby Przedszkola Nr 3 w Nisku

Powiadomienie o wyborze zapytania ofertowego pn: Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek na potrzeby Przedszkola Nr 3 w Nisku

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 r. przez Gminę i Miasto Nisko.