Przetargi - archiwum (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze - etap IV i V

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze - etap IV i V

Przetarg - Remont drogi gminnej ulicy Torowej w Nisku nr dr 10 2568R w km 0+00,0 do km 1+560

Przetarg: Remont drogi gminnej ulicy Torowej w Nisku nr dr 10 2568R w km 0+00,0 do km 1+560 Numer ogłoszenia: 162732 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400...

Przetarg - Skomunikowanie części sołectwa Zarzecze poprzez remont i przebudowę dróg gminnych- ulic: Kopernika, 22 Lipca, Piaskowa, Wiśniowa i Tysiąclecia.

Przetarg: Skomunikowanie części sołectwa Zarzecze poprzez remont i przebudowę dróg gminnych- ulic: Kopernika, 22 Lipca, Piaskowa, Wiśniowa i Tysiąclecia Numer ogłoszenia: 158666 - 2013; data zamieszczenia: 22.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...