Przetargi - archiwum (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.51.2018 pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres A164 do A169

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres A164 do A169".

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy ZP.271.53.2018 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019 dla Części 5 – „Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Nowosielec”

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019 dla Części 5 – „Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Nowosielec”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.52.2018 pn: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019” Część 3: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie mi

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego Nr ZP.271.1.44.2018 „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Nisku”.

Powiadomienie o wyborze zapytania ofertowego pn: "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Nisku".

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.51.2018 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres A164 do A169

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie; zakres A164 do A169

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.52.2018 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019 - Część 3 i Część 5

Informacja z otwarcia ofert z postępowania pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019 w Części 3: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Nisko - Osiedle nr 5 i 6 (Warchoły, Podwolina)” i Części 5: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Nowosiel

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.49.2018 pn: Zakup gazu ziemnego dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych na rok 2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: "Zakup gazu ziemnego dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych na rok 2019".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.50.2018 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019 - Część 2 i Część 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019

Zapytanie ofertowe: ZP.271.1.44.2018 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Nisku" INFORMACJA

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.52.2018: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2018/2019” w