Przetargi - archiwum (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Budowa targowiska stałego Mój Rynek wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nisko

Numer ogłoszenia: 432102 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Remont instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku

Nisko, dnia 31.10. 2013r. ZO.I.341.10.2013 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Remont instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku I. Nazwa i adres Zamawiającego Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, ul. Kośc

Przetarg - Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nisko

Numer ogłoszenia: 436242 - 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Uwaga: Wszystkie...

Przetarg - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Nisko wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Numer ogłoszenia: 414976 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania: ...

Przetarg - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zarzecze - etap VI.

Numer ogłoszenia: 399540 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...