Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół nr 3 w Nisku w ramach rządowego programu Comenius

ZO.I.341.7.2013                                                                          Nisko, dnia 17.07.2013r.

 

OGŁOSZENIE

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego ZO.I.341.7.2013  na zadanie:

Dostawa sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół nr 3 w Nisku w ramach rządowego programu Comenius

W związku z zakończeniem postępowania w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759,z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego ZO.I.341.7.2013  na zadanie: Dostawa sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół nr 3 w Nisku w ramach rządowego programu Comenius

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku informuje, że zostało złożonych 6 ofert:

Streszczenie  porównania złożonych ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

 

  Cena  ( wartość brutto)

 

  1

Marcin Wakszyński, TECHTOP, ul. Rzeszowska 10,

37-400 Nisko

 27074,52,-zł

  2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” sp.j

Z.Bielecki, T.Białowąs, 82-500 Kwidzyń, ,ul.Staszica 22

 27300,00,-zł

  3

Andrzej Zuber, PHPU,Zuber,50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29 C

 30504,00,--zł

  4

ProAUDIO-AVT –Sp.z.oo 54-530 Wrocław ,ul. Graniczna 89A

 33485,52,-zł

 

  5

Dawid Wór, Elektro-Vis, 37-400 Nisko, ul.Wesoła 1

Firma Budowlano-Projektowa

 27431,42

 

 6

 RAGTIME, sp,j, 45-068 Opole ,ul.1 Maja 19 Oficyna

32528,58

 

 

Wybrano ofertę :

 

Lp.

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

    Cena (wartość brutto)

 

   1

Marcin Wakszyński, TECHTOP, ul. Rzeszowska 10,

37-400 Nisko

27074,52,-zł

 

      Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i posiada najkorzystniejszą cenę. Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania nie został wykluczony żaden oferent, ani też żadna oferta nie podlegała odrzuceniu .                                                                                          

                                                           

                                                                                        Kierownik ZOEASiP

                                                                                             Alicja Krawiec

Wiadomość powiązana z

Jednostki organizacyjne

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Krawiec
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lipca 2013 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1484
19 lipca 2013 14:05 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu.