Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Zarzeczu- rejon ul. Starej

Komunikaty

Nisko, 14.03.2019r. PPB.6733.1.8.2019.MS OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn....

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w Zarzeczu- rejon ul. Starej »

zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej w Zarzeczu rejon ul.Ługowej gm. Nisko

Komunikaty

Nisko, dnia 7.03.2019r. PPB.6733.1.2.2019 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz.2096, z późn.zm.) w nawiązaniu...

czytaj więcej o zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej w Zarzeczu rejon ul.Ługowej gm. Nisko »

zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku rejon ul.Wolności i Willowej gm. Nisko

Komunikaty

Nisko, dnia 6.03.2019r. PPB.6733.1.1.2019 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz.2096, z późn.zm.) w nawiązaniu...

czytaj więcej o zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku rejon ul.Wolności i Willowej gm. Nisko »

Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym dla wydania decyzji na budowę sieci SN15 Nisko Kamaralne

Komunikaty

Nisko, 4.03.2019r. PPB.6733.1.4.2019 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018, poz.2096, z późn. zm.), w nawiązaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym dla wydania decyzji na budowę sieci SN15 Nisko Kamaralne »

Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa mostu przy ul. Sopockiej w Nisku”.

Komunikaty

Nisko, dnia 04.03.2019 r. OSK.6220.9.2018.DG OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 38, art. 85 ust....

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa mostu przy ul. Sopockiej w Nisku”. »

Realizacja: IDcom.pl