Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu

Komunikaty

Nisko, dnia 18.01.2019r. PPB.6733.1.49.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz.2096, z późn.zm.) w nawiązaniu...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowosielcu »

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nisko

Komunikaty

PPB.6720.1.20.2018 Nisko, dnia 18.01.2019r. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko ...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nisko »

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku w rejonie ul. Wolności i ul. Willowej

Komunikaty

Nisko, 18.01.2019r. PPB.6733.1.1.2019.MS OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn....

czytaj więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku w rejonie ul. Wolności i ul. Willowej »

zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Nisku przy ul.Kościuszki gm. Nisko

Komunikaty

Nisko, 18 stycznia 2019r. PPB.6733.1.48.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096, z późn. zm.),...

czytaj więcej o zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Nisku przy ul.Kościuszki gm. Nisko »

Nabór wniosków na realizację zadań przez kluby sportowe z zakresu rozwoju sportu - styczeń 2019

Komunikaty

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko informuje, że od dnia 15.01.2019r. do dnia 04.02.2019r. kluby sportowe działające na terenie Gminy i Miasta Nisko mogą się ubiegać o dotacje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U.2018.1263...

czytaj więcej o Nabór wniosków na realizację zadań przez kluby sportowe z zakresu rozwoju sportu - styczeń 2019 »

zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Zarzeczu przy ul.Krętej gm. Nisko

Komunikaty

Nisko, 7 stycznia 2019r. PPB.6733.1.47.2018 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096, z późn. zm.),...

czytaj więcej o zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Zarzeczu przy ul.Krętej gm. Nisko »

Realizacja: IDcom.pl