Gmina i Miasto Nisko

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Przetarg - Dostawa sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół w Nr 3 w Nisku w ramach programu COMENIUS

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Dostawa sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół w Nr 3 w Nisku w ramach programu COMENIUS

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:  Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, ul. Kościuszki 1a, 37 – 400 Nisko.

II. Tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony

III. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu: Mikser, mikrofony, okablowanie mikrofonów. kolumny, projektory, telewizory, radiomagnetofony, tablice interaktywne dla Zespołu Szkół Nr 3 w Nisku. Szczegółowy opis sprzętu ujęty jest w szczegółowym opisie. Szczegółowe warunki zamówienia zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Udzielanie informacji w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 14 00

IV. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: Termin wykonania zamówienia ustala się do 31 lipca 2013 roku. Wzór umowy w załączeniu.

V. Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 15.07.2013r do godz. 900 w pokoju nr 8 w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, ul. Kościuszki 1a, 37- 400 Nisko.

VI. Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15 lipca 2013r. o godz. 900

VII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kierownik ZOEASiP w Nisku

mgr Alicja Krawiec

Dokument wytworzony przez: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Krawiec
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2013 11:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1827
12 lipca 2013 10:13 Alicja Krawiec - Dodanie załącznika [odpowiedz_na_pytanie.doc] do dokumentu.
12 lipca 2013 10:12 Alicja Krawiec - Dodanie załącznika [zmiana_specyfikacji.doc] do dokumentu.
05 lipca 2013 11:10 Andrzej Ortylewski - Dodanie załącznika [zs3_dostawa_sprzetu_comenius.zip] do dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl