Przetargi - archiwum (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.70.2017 pn: Przebudowa budynku Oficyny Pałacowej w Nisku na Niżańskie Centrum Historii i Tradycji”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Przebudowa budynku Oficyny Pałacowej w Nisku na Niżańskie Centrum Historii i Tradycji”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.71.2017 pn: „Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej sali gimnastycznej - Zadanie nr 2- Zakup wyposażenia do nowoczesnej pracowni matematyczno–przyrodniczej”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: „Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej sali gimnastycznej - Zadanie nr 2- Zakup wyposażenia do nowoczesnej pracowni matematyczno–przyrodniczej&r...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.67.2017 pn: Budowa budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Racławicach gm. Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa budynku szatniowego na terenie boiska sportowego w Racławicach gm. Nisko.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.71.2017 Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej sali gimnastycznej - Zadanie nr 2- Zakup wyposażenia do nowoczesnej pracowni matematyczno – przyrodniczej.

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarzeczu, poprzez budowę sali gimnastycznej i zakup nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej sali&n

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.70.2017 Przebudowa budynku Oficyny Pałacowej w Nisku na Niżańskie Centrum Historii i Tradycji.

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Przebudowa budynku Oficyny Pałacowej w Nisku na Niżańskie Centrum Historii i Tradycji.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.65.2017 pn: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 18 - w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7 przy ul. Sandomierskiej 18 i przy ul. Sandomierskiej 47 w Nisku.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 18 - w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wi

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.63.2017 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowosielec, gm. Nisko.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.61.2017 pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie i w Nowej Wsi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie i w Nowej Wsi.