Przetargi - archiwum (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Nisko i podległych jednostek.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępowania na

Przetarg - Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Nisko i podległych jednostek

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Nisko i podległych jednostek Numer ogłoszenia: 259853 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa sprzętu komputerowego oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła dla Zespołu Szkół w Nowosielcu

Nisko, dnia 30.11.2012 r. ZO.I.341.11.2012 OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego ZO.I.341.11.2012 na zadanie: Dostawa sprzętu komputerowego oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach rz

Czwarty przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz innych pomocydydaktycznych w ramach Rządowego programu Cyfrowa szkoła dla Zespołu Szkół w Nowosielcu

Dostawa sprzętu komputerowego oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu Cyfrowa szkoła dla Zespołu Szkół w Nowosielcu Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku,37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1a tel. 15 8412 974 e-mail zeas1@onet.eu Tryb udzielenia...

Unieważnienie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZO.I.341.10.2012 na zadanie: Dostawa sprzętu komputerowego oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła dla Zespołu Szkół w Nowosielcu.

Nisko, dnia 21.11.2012 r. ZO.I.341.10.2012 OGŁOSZENIE w sprawie unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZO.I.341.10.2012 na zadanie: Dostawa sprzętu komputerowego oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła dla Zespołu Szkół w Nowosielcu W związku z za

Przetarg - Rządowy program Cyfrowa Szkoła dla Zespołu Szkół w Nowosielcu

Dostawa sprzętu komputerowego oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu Cyfrowa szkoła dla Zespołu Szkół w Nowosielcu Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku,37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1a tel. 15 8412 974

Ogłoszenie - w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZO.I.341.9.2012 na zadanie: Dostawa sprzętu komputerowego oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu Cyfrowa szkoła dla Zespołu Szkół w Nowosielcu

Nisko, dnia 13.11.2012 r. ZO.I.341.9.2012 OGŁOSZENIE w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZO.I.341.9.2012 na zadanie: Dostawa sprzętu komputerowego oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach Rządo

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg gminnych położonych na terenie miasta Niska- II etap 2012 rok.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Plac Wolności 14 , 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630, niniejszym informuje o wyniku postępowania na

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przeprowadzenia zajęc pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Zarzeczu

Zarzecze, dnia 7.11. 2012 r. ZO.I.341.8.2012 OGŁOSZENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759,z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego ZO.I.341.8.2012

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz innych pomocydydaktycznych w ramach Rządowego programu Cyfrowa szkoła dla Zespołu Szkół w Nowosielcu

Dostawa sprzętu komputerowego oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu Cyfrowa szkoła dla Zespołu Szkół w Nowosielcu Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku,37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1a tel. 15 8412 974 e-mail zeas1@onet.eu Tryb udzielenia...