Deklaracja dostępności

Gmina i Miasto Nisko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.nisko.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-06-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2011-06-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-22

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Formularze. (powód: Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.)
  2. Linki i odnośniki. (powód: Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.)
  3. Pliki PDF. (powód: Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. )
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności Zbigniew Kotuła , adres e-mail: z.kotula@nisko.pl lub sekretariat-ugim@nisko.pl , telefon: +48 15 8415643.

Informacja zwrotna

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

W miarę możliwości będziemy poprawiać źle opracowane dokumenty tekstowe oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2020 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 64
28 września 2020 14:08 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
24 września 2020 07:34 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 15:21 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.