Przetargi - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Nisku

Numer ogłoszenia: 131113 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i Miasta Nisko

Numer ogłoszenia: 129107 - 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi łącznikowej pomiędzy obwodnicą Stalowej Woli i Niska w ciągu DK Nr 77, na odcinku od węzła Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

Numer ogłoszenia: 125217 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Remont dróg gminnych położonych na terenie miasta Nisko, miejscowości Racławice oraz dzielnicy Podwolina

Numer ogłoszenia: 178020 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko - dzielnica Barce i Warchoły

Numer ogłoszenia: 112467 - 2014; data zamieszczenia: 26.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Kilińskiego w Nisku

Numer ogłoszenia: 999615 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.