Przetargi - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Malce, ul. Sandomierska - etap VIII

Numer ogłoszenia: 92407 - 2014; data zamieszczenia: 29.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Przebudowa i remont dróg gminnych położonych w miejscowości Zarzecze Gmina Nisko

Numer ogłoszenia: 96373 - 2014; data zamieszczenia: 06.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Wykonanie remontu schodów zewnętrznych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku

Nisko, dnia 5.05.2014 r. PSP 1.I.341.1.2014 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Wykonanie remontu schodów zewnętrznych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej dla Gminy i Miasta Nisko

Numer ogłoszenia: 93879 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania: ...