Przetargi - archiwum

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn. Wykonanie remontu schodów zewnętrznych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku

PSP1.I.341.1.2014                                                                            Nisko, dnia 9.06.2014 r.

 

 

                                                       OGŁOSZENIE

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego znak: PSP1.I.341.1.2014 na zadanie pn: Remont schodów wejściowych i wykonanie zadaszenia w Publicznej Szkole Podstawowej  Nr 1 w Nisku

W związku z zakończeniem postępowania w procedurze prowadzonej na postawie ustawy       z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759,z  późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego znak: PSP1.I.341.1.2014                   na zadanie pn:  Remont schodów wejściowych i wykonanie zadaszenia w Publicznej Szkole Podstawowej  Nr 1 w Nisku, Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół  i Przedszkoli w Nisku informuje,  że zostało złożone 5 ofert:

Streszczenie  porównania złożonych ofert:

L.p.

Nazwa i adres firmy

Cena  

( wartość brutto)

1

Zakład Remontowo – Budowlany „STOLAR”

Jarocin 215

37 – 405 Jarocin

34 372,59 zł

2

Usługi Budowlane              

pan Arkadiusz Stępień

ul. Piaskowa 1, Racławice

37 – 400  Nisko

34 556,62 zł

3

Firma „FAMARK”

pan Krzysztof Markowicz

37 – 430 Jeżowe 789 E

35 757,82 zł

4

Zakład Remontowo – Budowlany „WOBUD”

pan Jan Wojnarowski

ul. 11-go Listopada 13/30

36 – 100 Kolbuszowa

44 170,48 zł

5

„PRIMBUD” Sp. z o. o.

ul. Nowa 30 J

37 – 400 Nisko

49 613,74 zł

 

Wybrano ofertę :

 

Lp.

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

    Cena (wartość)

   1

Zakład Remontowo – Budowlany „STOLAR”

Jarocin 215

37 – 405 Jarocin

 34 372,59 zł

 

      Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i posiada najkorzystniejszą cenę.                                                                                          

                                                          

                                                                                       

 

Wiadomość powiązana z

Jednostki organizacyjne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.06.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Krawiec
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2014 12:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Krawiec
Ilość wyświetleń: 1517
09 czerwca 2014 12:04 (Alicja Krawiec) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)