Przetargi - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Budowa siłowni terenowej przy ulicy Słowackiego w Nisku

Numer ogłoszenia: 275244 - 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Racławicach –skatepark – naprawa nawierzchni.

Numer ogłoszenia: 177251 - 2014; data zamieszczenia: 18.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentac...

Przetarg - Modernizacja drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w miejscowości Zarzecze, Gmina Nisko (dz. nr ewid. 2940)

Numer ogłoszenia: 264098 - 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu gminnych.

Numer ogłoszenia: 168171 - 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania: ...