Przetargi - archiwum

Przetarg - Rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Kilińskiego w Nisku

Numer ogłoszenia: 999615 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

 

Dokumentacja do pobrania:

Ogloszenie o zamowieniu (pdf, 0,3 MB)

SIWZ (zip, 0,6 MB)

Dokumentacja techniczna i przedmiar (zip, 24 MB)

 

Uwaga:

Wszystkie zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odpowiedzi na zapytania zostaną umieszczone bezpośrednio pod tym komunikatem

=============================

Wyjaśnienia treści SIWZ (21.05.2014r.)

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zamówienia Publiczne
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Smoła
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2014 09:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1654
21 maja 2014 12:48 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2014 12:02 (Andrzej Ortylewski) - Opublikowanie dokumentu.
09 maja 2014 09:49 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)