Przetargi - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Poprawa warunków uprawiania sportu poprzez przebudowę stadionu sportowego w Nisku oś. Podwolina - etap I

Numer ogłoszenia: 161283 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Dostawa fabrycznie nowego, uterenowionego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń

Numer ogłoszenia: 151743 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Budowa siłowni terenowych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Numer ogłoszenia: 146403 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.