Przetargi - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie przebudowy i remontu nawierzchni dróg i chodników, położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko oraz projektu montażu drogowych barier ochronnych.

Numer ogłoszenia: 76940 - 2014; data zamieszczenia: 07.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania: ...

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Wolina w pasie drogi krajowej nr 77 relacji Lipnik - Przemyśl, w km 60 + 944 do 61 + 500

Numer ogłoszenia: 59596 - 2014; data zamieszczenia: 20.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania: ...

Przetarg - Wykonanie przebudowy i remontu dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko (etap I) oraz utwardzenie pobocza przy ulicy Dolnej w Nisku

Numer ogłoszenia: 55124 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowosielcu

Numer ogłoszenia: 52522 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Rozbudowa szatni o sanitariaty na stadionie sportowym MKS Sokół w Nisku

Numer ogłoszenia: 46026 - 2014; data zamieszczenia: 10.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...