Przetargi - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko

Numer ogłoszenia: 72161 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Dostawa pomocy dydaktycznych,podręczników,materiałów papierniczych i eksploatacyjnych do prowadzenia zajęc pozalekcyjnych w Zespole Szkół w Zarzeczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rodzaj zamówienia: dostawy. ZAMAWIAJĄCY

Przetarg - Remont drogi gminnej Nr 102505R, ul. Sadowa w Nisku oraz drogi Nr 102508R, ul. Mostowa w Nisku.

Numer ogłoszenia: 59051 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą: Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Nisku

Numer ogłoszenia: 54819 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania: ...

Przetarg - Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Racławicach - budowa kortów tenisowych

Numer ogłoszenia: 40797 - 2014; data zamieszczenia: 27.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...