Przetargi - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postępowanie - Wykonanie remontu podłogi na korytarzu na I piętrze w budynku Zespołu Szkół w Nowosielcu.

Nisko, dnia 30.06.2014 r. ZO.I.223.9.2014 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na zadanie pn.: Wykonanie remontu podłogi na korytarzu na I piętrze w budynku Zespołu Szkół w Nowosielcu. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Prz

Przetarg - Opracowanie adaptacji projektu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Prymasa Wyszyńskiego w Nisku

Numer ogłoszenia: 138121 - 2014; data zamieszczenia: 27.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania:...

Przetarg - Zaprojektowanie i wykonanie nowych placów zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła na terenie: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku przy ul. Słowackiego 10 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nisku przy ul. Tysiąclecia 12A

Numer ogłoszenia: 215680 - 2014; data zamieszczenia: 27.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i Miasta Nisko - kanalizacja sanitarna w Nowej Wsi (etap VII)

Numer ogłoszenia: 215402 - 2014; data zamieszczenia: 27.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...