Przetargi - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe - dostawa traktora ogrodowego

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30 000 euro - "Dostawa traktora ogrodowego dla Gminy Miasta w Nisku".

Zapytanie ofertowe - utylizacja azbestu 2014

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30 000 euro - "Utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nisko - 2014".

Przetargi na sprzedaż nieruchomości Gminy Nisko

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NISKO OGŁASZA:

Przetarg - Wykonanie dokumentacji projektowej na dobudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko

Numer ogłoszenia: 84745 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania: ...

Przetarg - Remont instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Remont instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku I. Nazwa i adres Zamawiającego Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, ul. Kościuszki 1a, 37 – 400 Nisko - Zesp

Przetarg - Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko-etap III

Numer ogłoszenia: 80133 - 2014; data zamieszczenia: 11.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...