Przetargi - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - „Wykonanie dokumentacji niezbędnej do likwidacji stref ochrony wody dla ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Nisko oraz uzyskanie decyzji wydanych przez właściwe organy administracyjne”

Numer ogłoszenia: 305592 - 2014; data zamieszczenia: 15.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Gminy Nisko

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NISKO OGŁASZA: I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Przetarg - Remont nawierzchni dróg, chodników oraz utwardzenie pobocza drogi na tere nie Gminy i Miasta Nisko, miejscowości - Nisko, Wolina, Racławice.

Numer ogłoszenia: 280152 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Budowa terenu pod potrzeby rekreacyjno - turystyczne w miejscowości Kończyce

Numer ogłoszenia: 287824 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Remont i wyposażenie obiektów sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych we wsi Wolina i Nowa Wieś - naprawa nawierzchni boisk sportowych....

Numer ogłoszenia: 286810 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Budowa miejsca rekreacyjno - sportowego na osiedlu Malce w Nisku.

Numer ogłoszenia: 283616 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.