Gmina i Miasto Nisko

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Przetarg - Budowa siłowni terenowych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Numer ogłoszenia: 146403 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

 

Dokumentacja do pobrania:

Ogloszenie o zamowieniu (pdf, 0,4 MB)

SIWZ i załączniki (zip, 0,9 MB)

Dokumentacja techniczna i przedmiary (zip, 14 MB)

 

Uwaga:

Wszystkie zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odpowiedzi na zapytania zostaną umieszczone bezpośrednio pod tym komunikatem

=============================

Wyjaśnienia treści SIWZ (15.07.2014r.)

Wyjaśnienia treści SIWZ (16.07.2014r.)

Dokument wytworzony przez: Zamówienia Publiczne
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Smoła
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2014 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1026
16 lipca 2014 13:57 Andrzej Ortylewski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lipca 2014 13:17 Andrzej Ortylewski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lipca 2014 13:40 Andrzej Ortylewski - Opublikowanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl