Przetargi - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Budowa terenu pod potrzeby rekreacyjno - turystyczne w miejscowości Kończyce

Numer ogłoszenia: 201667 - 2014; data zamieszczenia: 23.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. &nbs

Przetarg - Budowa miejsca rekreacyjno - sportowego na osiedlu Malce w Nisku

Numer ogłoszenia: 315404 - 2014; data zamieszczenia: 23.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. &nbs

Przetarg - Modernizacja drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w miejscowości Zarzecze, Gmina Nisko (dz. nr ewid. 2940) o długości 175 m

Numer ogłoszenia: 201995 - 2014; data zamieszczenia: 23.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nisko

Numer ogłoszenia: 200049 - 2014; data zamieszczenia: 19.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej niezbędnej do ustanowienia stref ochronnych dla ujęcia wody w miejscowości Zarzecze, Gmina Nisko

Numer ogłoszenia: 307026 - 2014; data zamieszczenia: 16.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do...