Przetargi - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Instalacja opraw oświetlenia ulicznego wraz z wymianą słupów na terenie Gminy i Miasta Nisko

Numer ogłoszenia: 213339 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Remont elewacji budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racławicach oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zarzeczu

Numer ogłoszenia: 212377 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Zarzeczu

Numer ogłoszenia: 210437 - 2014; data zamieszczenia: 06.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Uwaga: Wszystkie zmiany...

Ogłoszenie o wyniku postępowania znak: ZOI.223.14.2014

ZO.I.223.14.2014 Nisko, dnia 1.10.2014 r.