Gmina i Miasto Nisko

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Przetarg - Remont instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Remont instalacji oświetleniowej w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku

 

I.  Nazwa i adres Zamawiającego  Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku,  ul. Kościuszki  1a, 37 – 400 Nisko  - Zespół Szkół Nr 3 w Nisku ul. Piaskowa 15, 37-400 Nisko

II. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

III. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje demontażach starych lamp      oświetleniowych, zamontowanie nowych lamp oświetleniowych, wykonanie do niektórych lamp nowej instalacji, wymiana wyłączników, w pomieszczeniach Zespołu Szkół Nr 3 w Nisku

Szczegółowy zakres robót do wykonania ujęty został w opisie.

Szczegółowe warunki zamówienia zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wszystkie informacje zamieszczone są w załączonej dokumentacji.

Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej, w terminie do dnia 12.05.2014 r. do godz. 10:00 w pokoju nr 8 w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku, ul. Kościuszki 1a, 37- 400 Nisko

Dokument wytworzony przez: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Krawiec
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2014 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1697
08 maja 2014 10:31 Andrzej Ortylewski - Dodanie załącznika [odpowiedz_20140508.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 kwietnia 2014 11:34 Andrzej Ortylewski - Opublikowanie dokumentu.
16 kwietnia 2014 11:34 Andrzej Ortylewski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl