Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg kolejny - Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oświatowych - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nisku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowosielcu

Numer ogłoszenia: 98451 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania: ...

Przetarg - Świadczenie usługi ładowarką kołową o pojemności łyżki 3 m3 wraz z obsługą operatora

Numer ogłoszenia: 93731 - 2015; data zamieszczenia: 25.06.2015 OGŁOSZENIE O OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Zadanie 1 - Odbudowa drogi gminnej nr 102542R ul. Kilińskiego w km 0+054,20-1+046 wraz z odbudową sieci kanalizacji sanitarnej o długości 600 m w Nisku, Zadanie 2 - Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kopernika od skrzyżowania z ulicą Kilińskiego w Nisku

Numer ogłoszenia: 90769 - 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko wraz z wykonaniem przyłącza kablowego do stadionu MKS SOKÓŁ

Numer ogłoszenia: 88399 - 2015; data zamieszczenia: 17.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.