Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie remontów dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko - etap V.

Numer ogłoszenia: 42173 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpack

Przetarg - Zadanie 1: Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema i Krótkiej w Nisku. Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torowej w Nisku.

Numer ogłoszenia: 41573 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj.

Przetarg - Budowa budynku magazynowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nisku - Podwolinie.

Numer ogłoszenia: 40595 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, te

Przetarg - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gruntowej i Rzeszowskiej - Bocznej I w Nisku.

Numer ogłoszenia: 40323 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, te

Przetarg - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko: ul. Nadjeziorze w Racławicach oraz ul. Słonecznej i ul. Sanowej w Zarzeczu.

Numer ogłoszenia: 40217 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, te

Przetarg - Remont drogi gminnej ul. Kościuszki w miejscowości Nisko.

Numer ogłoszenia: 39473 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY:

Przetarg - Remont dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko - etap I.

Numer ogłoszenia: 36685 - 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, te

Przetarg ponowny - Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-jezdnego na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Numer ogłoszenia: 71298 - 2016; data zamieszczenia: 30.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.