Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Wymiana pieca gazowego CO wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP w Nowosielcu.

Numer ogłoszenia: 114752 - 2016; data zamieszczenia: 09.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638,

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie remontów dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko - etap IV.

Numer ogłoszenia: 42057 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpack