Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Opracowanie częściowej inwentaryzacji budowlanej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku oś. Podwolina.

Numer ogłoszenia: 231668 - 2015; data zamieszczenia: 07.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania: ...

Przetarg - Budowa i remont ogrodzeń obiektów Gminy i Miasta Nisko.

Numer ogłoszenia: 230446 - 2015; data zamieszczenia: 04.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...