Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Ustawienie barier ochronnych stalowych w ciągu ulicy Wilczej w Nisku w sąsiedztwie zbiornika wodnego.

Numer ogłoszenia: 302012 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Ni

Przetarg - Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Numer ogłoszenia: 298758 - 2015; data zamieszczenia: 05.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zam&o

Przetarg ponowny - Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych z wykorzystaniem destruktu z frezowania dróg.

Numer ogłoszenia: 293442 - 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Ni

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku magazynowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nisku – Podwolinie.

Numer ogłoszenia: 292242 - 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oświatowych - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nisku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowosielcu.

Numer ogłoszenia: 287536 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania: ...