Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Odbudowa, rozbudowa, budowa kanalizacji sanitarnej na: ul. Bema, ul. Krótkiej oraz ul. Torowej w Nisku

Urząd Gminy i Miasta Nisko zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Zadanie 1: Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema i Krótkiej w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowych

Urząd Gminy i Miasta Nisko zaprasza do składania ofert na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie remontów dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap V.

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych z wykorzystaniem tłucznia kamiennego

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie w 2016 roku remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego"

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 2016.06

Przetargi odbędą się w dniu 28 czerwca 2016r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, Nisko Pl. Wolności 14. Przetargi przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie. Przetargi rozpoczynają się o godz. 10:00.