Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Opracowanie częściowej inwentaryzacji budowlanej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku oś. Podwolina.

Numer ogłoszenia: 231668 - 2015; data zamieszczenia: 07.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania: ...

Przetarg - Budowa i remont ogrodzeń obiektów Gminy i Miasta Nisko.

Numer ogłoszenia: 230446 - 2015; data zamieszczenia: 04.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Remont dróg gminnych, chodników i urządzeń towarzyszących na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Numer ogłoszenia: 225694 - 2015; data zamieszczenia: 01.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kuchni z zapleczem i instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 1 w Nisku.

Numer ogłoszenia: 223654 - 2015; data zamieszczenia: 28.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej: Termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 47, ul. Sandomierskiej 7, ul. Sandomierskiej 18 w Nisku.

Numer ogłoszenia: 223726 - 2015; data zamieszczenia: 28.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko

Numer ogłoszenia: 223572 - 2015; data zamieszczenia: 28.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.