Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-jezdnego na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Numer ogłoszenia: 49212 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania: ...

Przetarg - Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej i asfaltowej położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2016r.

Numer ogłoszenia: 46442 - 2016; data zamieszczenia: 02.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zam

Przetarg - Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2016 roku.

Numer ogłoszenia: 44326 - 2016; data zamieszczenia: 29.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zam