Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej położonych, na terenie Gminy i Miasta Nisko

Numer ogłoszenia: 87579 - 2015; data zamieszczenia: 16.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg (ponowny) - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w Nisku

Numer ogłoszenia: 80313 - 2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Przetarg - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Wolinie.

Numer ogłoszenia: 79451 - 2015; data zamieszczenia: 01.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Gminy Nisko

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NISKO OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Przetarg - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych na terenie Gminy i Miasta Nisko

Numer ogłoszenia: 76037 - 2015; data zamieszczenia: 26.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja...

Ogłoszenie o wyniku postępowania na zadanie pn: Remont ścian w kotłowni w Gimnazjum Nr 1 w Nisku

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Nisko Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku ul. Kościuszki 1 a 37 -400 Nisko, woj. Podkarpackie tel. (15) 8412-974