Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg ponowny - Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oświatowych - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nisku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowosielcu.

Numer ogłoszenia: 319048 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynku biurowca byłych Zakładów Drzewnych na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziennego w Nisku.

Numer ogłoszenia: 317416 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania: ...

Przetarg ponowny - Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Numer ogłoszenia: 316018 - 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630. Dokumentacja do pobrania: ...

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Nisko.

Numer ogłoszenia: 292398 - 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj.