Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana pieca gazowego CO wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP w Nowosielcu.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Wymiana pieca gazowego CO wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP w Nowosielcu.

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu w Parku Miejskim w Nisku

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu w Parku Miejskim w Nisku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gruntowej i Rzeszowskiej Bocznej I w Nisku.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gruntowej i Rzeszowskiej Bocznej I w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie instalacji nawodnienia nawierzchni płyty boiska MKS „SOKÓŁ” Nisko

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Wykonanie instalacji nawodnienia nawierzchni płyty boiska MKS „SOKÓŁ” Nisko.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku magazynowego na terenie PSP Nr 4 w Nisku – Podwolinie

Urząd Gminy i Miasta w Nisku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Budowa budynku magazynowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nisku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Odbudowa, rozbudowa, budowa kanalizacji sanitarnej na: ul. Bema, ul. Krótkiej oraz ul. Torowej w Nisku

Urząd Gminy i Miasta Nisko zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Zadanie 1: Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema i Krótkiej w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowych

Urząd Gminy i Miasta Nisko zaprasza do składania ofert na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie remontów dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap V.

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie remontu bieżącego dróg gminnych z wykorzystaniem tłucznia kamiennego

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie w 2016 roku remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego"

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - 2016.06

Przetargi odbędą się w dniu 28 czerwca 2016r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, Nisko Pl. Wolności 14. Przetargi przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie. Przetargi rozpoczynają się o godz. 10:00.