Przetargi - archiwum (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg - Budowa terenu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Malce w Nisku

Numer ogłoszenia: 226153 - 2014; data zamieszczenia: 27.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 0

Przetarg - Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku oraz sieci wodociągowej w msc. Nowosielec

Numer ogłoszenia: 220471 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643

Przetarg - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i Miasta Nisko oraz miejskiej sieci wodociągowej w Nisku

Numer ogłoszenia: 218173 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 84156

Przetarg - Rozbudowa budynku szatni na stadionie sportowym MKS SOKÓŁ w Nisku

Numer ogłoszenia: 215943 - 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.