Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego nr ZP.271.1.7.2017 pn: „Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych dla Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Nisku”

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn: „Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych dla Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Nisku”.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.9.2017: Termomodernizacja budynków oświatowych: ZS Nr 3 w Nisku oraz budynku Sali gimnastycznej przy PSP Nr 4 w Nisku – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Termomodernizacja budynków oświatowych: ZS Nr 3 w Nisku oraz budynku Sali gimnastycznej przy PSP Nr 4 w Nisku – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Nisku.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy ZP.271.6.2017: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Zapytanie ofertowe: ZP.271.1.7.2017 Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych dla Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych dla Referatu Gospodarki nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. Termin składania ofert: 14.03.2017 r. godz. 9:30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.3.2017: Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.4.2017 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nowosielec”

Informacja z otwarcia ofert w postepowaniu pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nowosielec”.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.5.2017: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 w Nisku. INFORMACJA

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.3.2017 - Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.4.2017: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nowosielec”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nowosielec”

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.3.2017: Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Konserwacja oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy i Miasta Nisko. Termin składania ofert: 24.02.2017 r. godz. 11:30