Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.33.2017: Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Niżańskiego Centrum Kultury ,,SOKÓŁ’’ w ramach projektu pn: Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Niżańskiego Centrum Kultury ,,SOKÓŁ’’ w ramach projektu pn: Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.34.2017 – Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.29.2017 pn: Rozbudowa Domu Kultury w Nowej Wsi

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania pn: Rozbudowa Domu Kultury w Nowej Wsi.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.25.2017 pn: „Adaptacja pomieszczenia szkolnego na pomieszczenie podgrzewania posiłków w Zespole Szkół w Nowosielcu”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: „Adaptacja pomieszczenia szkolnego na pomieszczenie podgrzewania posiłków w Zespole Szkół w Nowosielcu”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.28.2017 pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Zarzeczu wraz z odwodnieniem”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.27.2017 pn: Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 1495 w Racławicach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 1495 w Racławicach.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.31.2017 – „Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie remontów dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko”

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie remontów dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr ZP.271.24.2017 pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II w Części 7

Zawiadomienie o unieważnnieniu postępowania w Części 7 postępowania pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.24.2017 pn: „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II”. Część: 1,2,3,4,5,6.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II w części:1, 2, 3, 4, 5, 6.

Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.271.37.2017 Przebudowa instalacji wod - kan, i p.poż wraz ze zmianami konstrukcyjno-architektonicznymi pomieszczeń WC w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa instalacji wod - kan, i p.poż wraz ze zmianami konstrukcy