Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.32.2017 pn: Zmiana konstrukcji dachu na budynku usługowym w Zarzeczu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Zmiana konstrukcji dachu na budynku usługowym w Zarzeczu.

Zapytanie ofertowe: ZP.271.1.27.2017 "Wycinka drzew na mieniu gminnym”.

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: „Wycinka drzew na mieniu gminnym”. Termin składania ofert: 08.08.2017

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.36.2017: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych: ul. Daszyńskiego, Fornalskiej, Fredry i Czarnieckiego w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych: ul. Daszyńskiego, Fornalskiej, Fredry i Czarnieckiego w Nisku.”

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.39.2017: „Remont drogi gminnej nr 102615R ul. Szopena w km 0+000 – 0+200 w Zarzeczu”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Remont drogi gminnej nr 102615R ul. Szopena w km 0+000 – 0+200 w Zarzeczu”. INFORMACJA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.31.2017 pn: „Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie remontów dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie remontów dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.34.2017 pn: Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. - Cześć 2 Dostawa pomocy dydaktycznych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części II Dostawa pomocy dydaktycznych postępowania pn: Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko” współfinansowanego...

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.37.2017 Przebudowa instalacji wod - kan, i p.poż wraz ze zmianami konstrukcyjno-architektonicznymi pomieszczeń WC w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Przebudowa instalacji wod - kan, i p.poż wraz ze zmianami konstrukcyjno-architektonicznymi pomieszczeń WC w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.35.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Głowackiego w Nisku w ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”.

Informacja z otwarcia ofert: Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Głowackiego w Nisku w ramach projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.38.2017: Rozbudowa Domu Kultury w Nowej Wsi

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: Rozbudowa Domu Kultury w Nowej Wsi. Załaczniki do postępowania:

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.32.2017 Zmiana konstrukcji dachu na budynku usługowym w Zarzeczu

Informacja z otwarcia ofert postępowania pn: Zmiana konstrukcji dachu na budynku usługowym w Zarzeczu.