Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.13.2017 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 7 - w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7 przy ul. Sandomierskiej 18 i przy ul. Sandomierskiej 47 w Nisku.”

Informacja z otwarcia ofert zadania pn: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 7 - w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7 przy ul. Sandomierskiej 18 i przy ul. Sandomierskiej 47 w Nisku.”

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.12.2017 Wykonanie w 2017 roku remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Wykonanie w 2017 roku remontu bieżącego dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko z wykorzystaniem tłucznia kamiennego.

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.11.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 w Nisku

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 w Nisku.

Zapytanie ofertowe oprogramowanie antywirusowe

Gmina Nisko Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Plac Wolności 14 37-400 Nisko 1333.16.2017.IU &

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.8.2017 „Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko”

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn: „Przygotowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.271.7.2017 Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2017 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Bieżące remonty i konserwacja dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2017 roku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.271.9.2017 „Termomodernizacja budynków oświatowych: ZS Nr 3 w Nisku oraz budynku Sali gimnastycznej przy PSP Nr 4 w Nisku – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Nisku”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: „Termomodernizacja budynków oświatowych: ZS Nr 3 w Nisku oraz budynku Sali gimnastycznej przy PSP Nr 4 w Nisku – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Nisku”.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.271.6.2017: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nisko

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271.13.2017: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 7 - w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7 przy ul. Sandomierskiej 18 i przy ul. Sandomierskiej 47 w Nisku.”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej 7 - w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 7 przy ul. Sandomierskiej 18 i przy ul. Sandomierskiej 47 w Nisku.”